Andre om Per

Magne Myhra

Magne Myhra, forfattar og lyrikar, var lærar ved Voss folkehøgskule 1963-76. Her var han kollega med Per, og samarbeidet heldt fram også etter at Myhra slutta som lærar. Per har sett tone til ei rekkje av Myhra sine dikt.

Les meir

Erik Sølvberg

Erik Sølvberg var rektor på Voss Gymnas den tida Per arbeidde der.

Les meir

Aslak Helleve

Aslak Helleve var lærar og rektor ved Voss Folkehøgskule medan Per arbeidde der.

Les meir

Bjørg Eggen

Bjørg Eggen er Per si syster. Her deler ho litt frå bardomen og oppveksten i Sogn og Fjordane.

Les meir

Morten Lorentzen

Morten Lorentzen var elev ved Voss Folkehøgskule skuleåret 1972-73. Han er vidare kjent som tekstforfattar og kosør mellom anna i NRK.

Les meir

Berit Oppheim Versto

Berit Opheim Versto har vore elev av Per på Voss Folkehøgskule. Dette var starten på eit langt musikalsk samarbeid. Berit har og gjeve ut songar med musikk av Per på plate.

Les meir