Her har me samla i første rekke lenkjer til nettsider som omhandlar forfattarar som Per har brukt tekstar frå i sitt arbeide. Det er og lenkjer til nettsider som omhandlar  komponistar eller organisasjonar som Per har samarbeidd med.

 

Olav H Hauge

Haugesenteret

 

Hans Børli

Han Børli selskapet

 

Arvid Hanssen

Arvid Hanssens minnestiftelse:

 

Jakob Sande

Jakob Sande Selskapet